De Cycluskaart

Met behulp van de cycluskaart kun je ook waarnemen wanneer de vruchtbare fase in je cyclus is. Maar hoe vul je zo'n cycluskaart precies in? We geven je hier een aantal aanwijzingen. 

  • Begin met het invullen van de cycluskaart op dag 1 van je menstruatie. Dit is de dag dat je menstruatie echt doorzet. Sommige vrouwen hebben een aantal dagen voorafgaand aan hun menstruatie al wat (bruin) bloedverlies, maar dit hoort eigenlijk nog bij de vorige cyclus. 
  • Meet je temperatuur rectaal en altijd 's morgens. 
    De rectale temperatuurmeting is het meest betrouwbaar en het meest stabiel. 's Morgens is je temperatuur het minst onder invloed van omstandigheden als activiteiten, het weer, emoties etcetera. Tip: leg de thermometer en de cycluskaart op je nachtkastje en meet voordat je opstaat.
  • Noteer je temperatuur op de kaart door middel van een kruisje/stipje in het vakje. Vergeet je een dag, zet dan een streepje of niets. Vermoed je dat je temperatuur door omstandigheden hoger of lager is, bijvoorbeeld door ziekte of omdat je op een ander tijdstip hebt gemeten, zet hem dan tussen haakjes.  
  • Er is pas sprake van een temperatuurstijging als je drie opeenvolgende temperaturen meet die allemaal hoger zijn dan die van de zes dagen daarvoor. De derde van deze meting moet minimaal 0,2 graden Celsius hoger zijn dan de hoogste temperatuur in de zes dagen daarvoor. De temperaturen tussen haakjes tel je niet mee. Wacht nog een dag af als dit niet zo is.

Het boek op dat plaatje hiernaast is te koop!


Voor meer informatie over

Wil je meer informatie over de temperatuurmethodeCycluskaart downloaden

Wil je ook zo'n handige kaart om alles van je cyclus bij te houden? 
Klik op de knop hieronder om de cycluskaart aan te vragen.

Hoewel de bijwerkingen van de pil inmiddels algemeen bekend zijn, is het nog steeds moeilijk om risicovrije en effectieve alternatieven te vinden. Deze site gaat over een methode die het mogelijk maakt om de vruchtbare en onvruchtbare fasen van de vrouwelijke cyclus nauwkeurig te identificeren: de Sympto-Thermale Methode: over jouw beheersing over jouw vruchtbaarheid.

De Nederlandse site over (on)vruchtbaarheid is ervan overtuigd dat alle vrouwen er veel baat bij zouden hebben om zich te bekwamen in de traditionele (handmatige) vaardigheden voor het in kaart brengen van de vruchtbaarheid; het leren interpreteren van je waarnemingen zal je een gevoel van onafhankelijkheid en empowerment geven terwijl je de leiding neemt over je eigen vruchtbaarheid.